top of page

Niluka Invest AB är ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice
i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara
anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående
värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som
granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet
följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska
värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du
har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och
kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information om Svensk Värdepappersservice se
www.svenskvpservice.se.

bottom of page