top of page

Niluka Invest rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Vi har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.

All investeringsrådgivning på Niluka Invest AB sker av en Swedseclicensierad rådgivare som har rätten att ge kunder direkta råd med hjälp av samtliga finansiella instrument på finansmarknaden. SwedSec ansvarar för licensiering av alla anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med utbildningen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.

swedsec_lr_blå (2).png
bottom of page